Legionellapreventie

Besmetting van uw drinkwatersysteem: een regelrechte ramp! Als woningcorporatie moet u maatregelen treffen om legionellabesmetting te voorkomen. Ziekenhuizen, zorginstellingen, gevangenissen et cetera hebben een ‘verdergaande plicht’. Zij moeten door een gecertificeerd bureau een risico-inventarisatie laten maken en een beheersplan laten opstellen. Naast een risico-inventarisatie moeten zij ook een beheersplan laten opstellen. Duinwijck verzorgt dit zodat u direct aan de geldende wetgeving voldoet.

Wij zijn Kiwa-gecertificeerd (BRL 6010) om collectieve watervoorzieningen in prioritaire instellingen zoals hotels en sportgebouwen te controleren. We maken beheersplannen en treffen correctieve maatregelen, op maat voor uw gebouw.Kiwa_EPA
Legionellapreventie
Afspraak maken
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs T 088-14 11 500.