Duinwijck klaar voor uw warmtepompinstallatie

Op 1 oktober 2014 trad het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking. Dit betekent dat ontwerp-, uitvoerings- en beheerwerkzaamheden aan energiecentrales of warmtepompinstallaties alleen nog door gecertificeerde bedrijven mogen worden uitgevoerd.

In september 2015 haalde Duinwijck het certificaat conform BRL 6000-21: ontwerp en beheer van bovengrondse installaties. Vanaf januari 2016 hebben we ook de certificering conform BRL SIKB 11000 in ons bezit: ontwerp en beheer van ondergrondse installaties.

Slechts een handjevol onafhankelijke adviesbedrijven is gecertificeerd voor het beheer en onderhoud van bronsystemen. Duinwijck is daar een van. Wij verrichten haalbaarheidsstudies, ontwerpberekeningen en installatieontwerpen. Zo kunt u als ontwikkelaar of installateur beschikken over een goed geïntegreerd ontwerp van bronsysteem, energiecentrale en afgiftesysteem. Een garantie voor een betrouwbaar systeem met lage energiekosten.

Daarnaast adviseren we over onderhoudscontracten en de aanbesteding hiervan. Hiermee helpen wij gebouweigenaren aan een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de onderhoudsinstallateur.
Met onze service wordt het mogelijk om toezicht te houden op de uitvoering van het onderhoudscontract. Zo heeft u de garantie dat installaties efficiënt worden ingezet en functioneren. Daarmee worden ook problemen rond het handhaven van de milieuvergunningen voorkomen.

Omdat wij onafhankelijk zijn, kunnen wij u ook goed adviseren in uw duurzame ambities. Naast de bodemgebonden warmtepompsystemen adviseren wij bij de keuzes tussen luchtwarmtepompen, zonne-energiesystemen, isolatiemethodes en warmteterugwinsystemen.


eXPERTISE is de digitale nieuwsbrief van Duinwijck Technisch Advies.
Telefoon: 088-14 11 500. E-mail: info@duinwijck.nl. www.duinwijck.nl