BOUWFYSICA

In een gebouw zijn het bouwkundig ontwerp, de constructies en de installaties onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het geheel van deze drie onderdelen bepaalt niet alleen de kwaliteit van uw gebouw in het algemeen, maar is ook van invloed op de kwaliteit van het binnenklimaat.

Bouwfysica is het vakgebied dat zich richt op de natuurkundige aspecten van een gebouw. Hierbij kunt u denken aan aspecten als lucht, (dag)licht, vocht en warmte. Deze elementen kunnen de kwaliteit van het binnenklimaat sterk beïnvloeden en zijn grotendeels bepalend voor het gebruikscomfort.

De aandacht voor de bouwfysische aspecten van een gebouw, en vooral het effect hiervan op de gezondheid van de gebruiker en het milieu, is de laatste jaren flink gestegen. Dit heeft onder meer geleid tot de introductie van diverse duurzame materialen en technieken maar ook tot aangescherpte wet- en regelgeving. Bouwfysica is daarmee voor zowel nieuwbouwprojecten als projecten in de bestaande bouw cruciaal geworden.

Bij Duinwijck zorgen wij er niet alleen voor dat uw gebouw voldoet aan de geldende prestatie-eisen vanuit het Bouwbesluit, maar adviseren wij u ook over de mogelijkheden om het comfort van uw gebouw te optimaliseren.

Het bouwfysisch advies van Duinwijck kan worden ingedeeld in:

Bouwbesluittoetsing
Voor de aanvraag omgevingsvergunning toetsen wij uw gebouwontwerp aan de voorschriften uit het Bouwbesluit. Het gaat hierbij om de voorschriften ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energiezuinigheid en Milieu.

Comfort
Voor een gezond en comfortabel binnenklimaat beoordelen wij met geavanceerde software het akoestisch comfort (geluidshinder), het thermisch comfort (oververhitting) en warmte & vochthuishouding (isolatiegraad, ventilatiegraad, condensatieproblematiek).

Brandveiligheidsconcepten/Fire Safety Engineering
Het beoordelen en bepalen van de juiste brandveiligheidsmaatregelen is door de complexe en periodiek veranderende regelgeving steeds meer het werk voor deskundigen geworden. Hier komt bij dat bij het verbouwen of transformeren van gebouwen ook de beoordeling aan de hand van de juiste eisen van belang is. Deze eisen kunnen voor nieuwbouw en bestaande bouw onderling verschillen.

Bij onze integrale advisering maken wij gebruik van FSE(Fire Safety Engineering)-technieken. Met behulp van deze technieken wordt het verschijnsel brand en de effecten daarvan wetenschappelijk benaderd en wordt onder andere rekening gehouden met het gedrag van mensen en fysische relaties. Onze adviseurs denken dus niet alleen vanuit de wettelijke regels, maar benaderen het ontwerp juist vanuit de risico’s die met brand gepaard gaan.

Gelijkwaardige oplossingen
Bij al onze ontwerpen denken wij met u mee over slimme alternatieve ontwerpoplossingen. We onderzoeken hierbij niet alleen hoe het ontwerp eenvoudiger en slimmer kan, maar ook hoe het financieel haalbaar kan worden gerealiseerd. Ook voor vraagstukken waarbij niet voldaan kan worden aan de bouwregelgeving, helpen wij u graag bij het vinden van de beste oplossing die past uw situatie.

Bij Duinwijck kunt u terecht voor onder andere de volgende bouwfysische adviesdiensten en berekeningen:

 • EPC en BENG
 • EnergiePrestatieAdvies (EPA)
 • EnergiePrestatieVergoeding (EPV)
 • Energieneutraal en NOM
 • Energieonderzoeken (EED)
 • Ventilatie
 • Daglicht
 • GPR, MilieuPrestatie (MPG) en BREEAM
 • Temperatuuroverschrijding (TOB)
 • Warmteverlies en Koellast
 • Omgevingsgeluid en geluidwering gevels
 • Geluidisolatie en Ruimteakoestiek
 • Brandveiligheid

ONZE PROJECTEN