BOUWKUNDE

Uw gebouw verduurzamen of een duurzaam nieuwbouwproject realiseren? Dan is de input van onze bouwkundige specialisten onmisbaar! Bij verduurzamen wordt vaak al snel gedacht aan de installatietechnische of bouwfysische aspecten van een gebouw. De bouwkundige uitgangspunten zijn hierbij echter minstens zo belangrijk. Op basis van deze drie disciplines leveren de specialisten van Duinwijck het optimale verduurzamingsconcept voor al uw projecten.

Ook kunt u bij onze specialisten terecht voor meerjarenonderhoudsplanningen en een breed scala aan andere bouwkundige adviesdiensten.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
Met een meerjarenonderhoudsplanning brengen wij de werkzaamheden en kosten van het noodzakelijke onderhoud aan uw vastgoed over een langere periode in kaart. Zo weet u exact wat u jaarlijks voor het onderhoud aan uw vastgoed moet reserveren en welke ingrepen u op welk termijn kunt verwachten. Daarnaast adviseren wij u aan de hand van dit MJOP over kansen voor verduurzaming die zich op natuurlijke momenten gedurende de exploitatie voordoen. Onze meerjarenonderhoudsplanningen stellen wij op conform de inventarisatiemeting volgens de NEN2767 en NEN6098 (brandveiligheid).

Overige bouwkundige adviesdiensten
Ook voor overige bouwkundige adviesdiensten kunt u bij onze specialisten terecht. Hieronder een kleine greep uit de werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen.

  • Het bouwkundig uitwerken van uw ontwerpen en renovatieplannen;
  • Vertaling van het ontwerp of renovatieplan naar een bouwaanvraag, technisch ontwerp of uitvoeringstekeningen;
  • Opstellen van bestekken (werkomschrijvingen) en coördinatie van de uitvoering;
  • Opstellen van bouwaanvragen;
  • Specifiek technisch advies over vloeren, gevels en daken;
  • Opstellen van Technische Due Dilligence (TDD) Rapportages;
  • Het uitvoeren van inspecties conform BOEI.

ONZE PROJECTEN