De Lamellen te Purmerend

Opdrachtgever : Stichting Intermaris
Projectnaam : De Lamellen te Purmerend
Projecttype : Woongebouw met jongerencentrum
Locatie : Purmerend
Omvang : 4.700 m2
Jaar : 2018
Vakgebieden : Installaties, Bouwfysica, akoestiek
Specialisaties : Akoestiek jongerencentrum onder woningen
Duurzaamheidsspecificatie : –

Projectomschrijving

Het nieuwbouwcomplex bestaat uit 2 gebouwen met in totaal 67 woningen. Op de begane grond van één van de twee appartementengebouwen wordt een jongerencentrum (Columbuzz) gerealiseerd.
Voor het jongerencentrum zijn naar aanleiding van de wens voor een geluidniveau van 95 dB(A), zware akoestische maatregelen bepaald (doos-in-doos constructie). Gezien de kritische situatie van disco-activiteiten direct onder woonfuncties zijn tevens intensieve overleggen gevoerd met de aannemer in verband met de noodzaak voor een zeer zorgvuldige en juiste uitvoering van de maatregelen. De akoestische maatregelen en het installatietechnisch ontwerp zijn daarbij integraal ontworpen.

Jongerencentrum Columbuzz onder woningen gesitueerd (Bron: KOW architecten)