MFA Voorn

Opdrachtgever : Gemeente Utrecht
Projectnaam : MFA Voorn Utrecht
Projecttype : Renovatie en uitbreiding mulifunctioneel schoolgebouw
Locatie : Utrecht
Omvang : 7.500 m2
Jaar : 2019
Vakgebieden : Installaties E/W, Bouwfysica, Brandveiligheid, Akoestiek
Specialisaties : Akoestiek HSB-contructies
Duurzaamheidsspecificatie : Frisse scholen klasse B

Projectomschrijving

MFA Voorn Utrecht betreft een bestaand onderwijsgebouw over twee verdiepingen met onderwijsfuncties, buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagverblijf (KDV) en een sportgebouw.
In de nieuwe situatie vindt een interne verbouwing plaats van het bestaande gebouw. Daarnaast vindt er vervangende nieuwbouw (uitbreiding) plaats.