NOM-/ energieneutraal-/ BENG-concepten

Opdrachtgever : Vastgoedontwikkelaars, ontwikkelende aannemers, particulieren, CPO, VVe
Projectnaam : Diverse utiliteits- en woningbouwprojecten
Projecttype : Renovatie en nieuwbouw
Locatie : –
Omvang : –
Jaar : –
Vakgebieden : Installaties E/W, Bouwfysica, Verduurzaming
Specialisaties : Vertaalslag maatregelen BENG 2015 aar BENG 2020
Duurzaamheidsspecificatie : Korte en lange termijn energietransitie concepten

Projectomschrijving

Gezien de bewustwording van de eindigheid van fossiele brandstoffen en de aardgaswinning-problematiek in Groningen, heeft de publieke opinie omgeschakeld naar “gasloos bouwen” en BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De energietransitie vraagt om een specifiek aanpak om per situatie te komen tot de juiste maatregelen (kort of lang termijn) voor het enerzijds behalen van de eisen en anderzijds de meest optimale economische oplossing.