Photovoltaic savings. 3D computer generated image.

ENERGIELABELS & ENERGIEADVIES

Duinwijck is een gecertificeerd energielabeladviseur. Als gecertificeerde organisatie voldoen onze werkwijze en de software waarmee wij energielabels bepalen aan de beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500). Naast het bepalen van het energielabel van uw gebouw, leveren wij energiebesparingsadvies op maat. Dit doen wij voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw en geldt voor woningbouw en utiliteitsbouw. Wij laten u exact zien waar in uw gebouw de kansen voor energiebesparing liggen en wat de terugverdientijd is van de door ons aangedragen energiebesparende maatregelen.

Aanvullend op bovenstaande dienstverlening voeren wij voor opdrachtgevers die moeten voldoen aan de ‘Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie’ een EED-Energiescan uit. Bij deze scan wordt getoetst de hand van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

ONZE PROJECTEN

HOE KUNNEN WIJ U VERDER HELPEN?