LEGIONELLAPREVENTIE

Besmetting van uw drinkwatersysteem is een regelrechte ramp. Daarom moet u als gebouweigenaar en/of gebruiker maatregelen treffen om een legionellabesmetting te voorkomen. Sommige organisaties hebben een zogenaamde ‘verdergaande plicht’. Zij moeten door een gecertificeerd bureau een risico-inventarisatie laten opmaken en een beheersplan laten opstellen. Organisaties die een dergelijke plicht kennen zijn bijvoorbeeld logiesgebouwen, zorginstellingen en gevangenissen.

Duinwijck wordt door haar opdrachtgevers regelmatig ingeschakeld als ondersteuning van de aanwezige gecertificeerde bureaus. Onze adviseurs controleren opgestelde beheersplannen en zorgen dat noodzakelijke correctieve maatregelen op tijd en op juiste wijze worden uitgevoerd. Hierdoor zorgen wij ervoor dat acute risico’s worden ondervangen en fatale situaties worden voorkomen.

ONZE PROJECTEN

HOE KUNNEN WIJ U VERDER HELPEN?