WARMTEPOMPEN

Naar aanleiding van de Energieagenda van de overheid uit 2016 en de aardgasproblematiek in Groningen, is (aard)gasloos bouwen doorgevoerd in de actuele regelgeving. Het streven is om in 2050 volledig vrij te zijn van aardgas. Om deze overheidsdoelstellingen te kunnen behalen, is het toepassen van warmtepompen op dit moment het meest voor de hand liggend. Het toepassen van een warmtepomp heeft echter wel gevolgen voor onder andereĀ  de afstemming van de warmte-koudevraag, het binnenklimaat en het ruimtebeslag. Deze toepassing vraagt daarom om een geheel ander installatieontwerp om problemen in een later stadium te voorkomen. Hierbij geldt ook dat voor bestaande bouw en nieuwbouw andere keuzes zullen moeten worden gemaakt. Deze keuzes hangen uiteraard ook samen met de eisen en wensen ten aanzien van het gewenste duurzaamheidsniveau.

Wanneer een gebouw zowel verwarmd als gekoeld wordt, kan op een slimme manier energie worden bespaard door gebruik te maken van energieopslag in de bodem. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van een wko-installatie inĀ  utiliteitsprojecten waar hoge eisen aan het comfort wordt gesteld. Denk hierbij aan kantoren en scholen maar ook aan bijvoorbeeld bioscopen.

Bij Duinwijck helpen wij u graag bij het maken van de juiste keuzes voor uw installatietechnisch en/of bouwkundig ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een lucht/waterwarmtepomp of een bodemenergiesysteem maar ook aan advies over de maximaal te behalen isolatiegraad en tochtproblemen bij een natuurlijk ventilatiesysteem. Ook denken wij altijd mee over de kansen om energieprestaties te optimaliseren, subsidies te benutten en eventuele investeringskosten te drukken.

Wij zijn gecertificeerd (BRL 6000-21 en BRL 11000) voor het ontwerp, beheer en onderhoud van bovengrondse en ondergrondse installaties van bodemenergiesystemen.

ONZE PROJECTEN

HOE KUNNEN WIJ U VERDER HELPEN?