@mini-m

Diverse bestaande projecten

Diverse bestaande utiliteits- en woningbouwprojecten

Opdrachtgever : Woningbouwcorporaties
Projectnaam : Diverse bestaande utiliteits- en woningbouwprojecten
Projecttype : Energieonderzoek (EED), EnergiePrestatieAdvies (EPA)
Locatie: : –
Omvang: : –
Jaar: : –
Vakgebieden: : EPA-W / EPA-U
Specialisaties: : BRL 9500-1 t/m BRL 9500-5
Duurzaamheidsspecificatie: : EDD, Maatwerkadvies, NOM, BENG

Projectomschrijving

Leveren van maatwerk energiebesparingsadvies. Zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw en zowel voor utiliteitsbouw als voor woningbouw. Onze Energie Prestatie Adviezen laten exact zien wat de besparingsmogelijkheden zijn en wat de terugverdientermijn is van onze energiebesparende maatregelen.
Voor opdrachtgevers die dienen te voldoen aan de ‘Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie’ voeren wij EED – energiescans uit. Daarbij wordt getoetst aan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

NOM-/ energieneutraal-/ BENG-concepten

NOM-/ energieneutraal-/ BENG-concepten

Opdrachtgever : Vastgoedontwikkelaars, ontwikkelende aannemers, particulieren, CPO, VVe
Projectnaam : Diverse utiliteits- en woningbouwprojecten
Projecttype : Renovatie en nieuwbouw
Locatie : –
Omvang : –
Jaar : –
Vakgebieden : Installaties E/W, Bouwfysica, Verduurzaming
Specialisaties : Vertaalslag maatregelen BENG 2015 aar BENG 2020
Duurzaamheidsspecificatie : Korte en lange termijn energietransitie concepten

Projectomschrijving

Gezien de bewustwording van de eindigheid van fossiele brandstoffen en de aardgaswinning-problematiek in Groningen, heeft de publieke opinie omgeschakeld naar “gasloos bouwen” en BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De energietransitie vraagt om een specifiek aanpak om per situatie te komen tot de juiste maatregelen (kort of lang termijn) voor het enerzijds behalen van de eisen en anderzijds de meest optimale economische oplossing.

Woonzorgcomplex De Oude Tempel

Woonzorgcomplex De Oude Tempel

Opdrachtgever : Fakton Consultancy
Projectnaam : De Oude Tempel Soesterberg
Projecttype : Renovatie en nieuwbouw woonzorgcomplex
Locatie : Soesterberg
Omvang : 7.000 m2
Jaar : 2018
Vakgebieden : Installaties E/W, Bouwfysica, Brandveiligheid, Akoestiek
Specialisaties : Herontwikkeling bestaand landhuis, aardgasloos bouwen
Duurzaamheidsspecificatie : Centrale warmtepompinstallatie gehele complex

Projectomschrijving
Het complex bestaat uit een bestaand landhuis, welke is herontwikkeld tot ouderenappartementen, een nieuwbouw appartementengebouw voor dementerende ouderen en een nieuwbouw appartementen-gebouw voor zelfstandige bewoning met een verdiepte parkeergarage.

De Lamellen te Purmerend

De Lamellen te Purmerend

Opdrachtgever : Stichting Intermaris
Projectnaam : De Lamellen te Purmerend
Projecttype : Woongebouw met jongerencentrum
Locatie : Purmerend
Omvang : 4.700 m2
Jaar : 2018
Vakgebieden : Installaties, Bouwfysica, akoestiek
Specialisaties : Akoestiek jongerencentrum onder woningen
Duurzaamheidsspecificatie : –

Projectomschrijving

Het nieuwbouwcomplex bestaat uit 2 gebouwen met in totaal 67 woningen. Op de begane grond van één van de twee appartementengebouwen wordt een jongerencentrum (Columbuzz) gerealiseerd.
Voor het jongerencentrum zijn naar aanleiding van de wens voor een geluidniveau van 95 dB(A), zware akoestische maatregelen bepaald (doos-in-doos constructie). Gezien de kritische situatie van disco-activiteiten direct onder woonfuncties zijn tevens intensieve overleggen gevoerd met de aannemer in verband met de noodzaak voor een zeer zorgvuldige en juiste uitvoering van de maatregelen. De akoestische maatregelen en het installatietechnisch ontwerp zijn daarbij integraal ontworpen.

Jongerencentrum Columbuzz onder woningen gesitueerd (Bron: KOW architecten)

MFA Voorn

MFA Voorn

Opdrachtgever : Gemeente Utrecht
Projectnaam : MFA Voorn Utrecht
Projecttype : Renovatie en uitbreiding mulifunctioneel schoolgebouw
Locatie : Utrecht
Omvang : 7.500 m2
Jaar : 2019
Vakgebieden : Installaties E/W, Bouwfysica, Brandveiligheid, Akoestiek
Specialisaties : Akoestiek HSB-contructies
Duurzaamheidsspecificatie : Frisse scholen klasse B

Projectomschrijving

MFA Voorn Utrecht betreft een bestaand onderwijsgebouw over twee verdiepingen met onderwijsfuncties, buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagverblijf (KDV) en een sportgebouw.
In de nieuwe situatie vindt een interne verbouwing plaats van het bestaande gebouw. Daarnaast vindt er vervangende nieuwbouw (uitbreiding) plaats.

Hidden Diamond Hotel

Hidden Diamond Hotel

Opdrachtgever : Tromm Vastgoed
Projectnaam : Hidden Diamond Hotel
Projecttype : Transformatie raadhuisgebouw + nieuwbouw logiesfunctie
Locatie : Amsterdam
Omvang : 14.500 m2
Jaar : 2017
Vakgebieden : Installaties E/W, Bouwfysica, Brnadveilighied, Akoestiek
: Nieuwbouw en renovatie monumentaal gebouw
Duurzaamheidsspecificatie : WarmteKoudeOpslag, verscherpte EPC-eis

Projectomschrijving

Hidden Diamond Hotel betreft een transformatie van een bestaand gemeentearchief tot een hotelgebouw en 2 nieuw te bouwen gebouwen aan de Amsteldijk 67 te Amsterdam. Het gebouw bestaat uit 7 bouwlagen. In de kelder bevinden zich magazijnruimten, kantoorruimten ten behoeve van het personeel en een gymruimte + zwembad. Op de begane grond bevinden zich vergaderruimten en een restaurant.

 

Huis Soeters

Huis Soesters

Opdrachtgever : Architect S. Soesters
Projectnaam : Huis Soesters
Projecttype : Megawoning
Locatie : Aerdenhout
Omvang : 600 m2
Jaar : 2018
Vakgebieden : Installaties, Bouwfysica
Specialisaties : Systeemkeuze + installatieontwerp warmtepompen
Duurzaamheidsspecificatie : Phase Change Material (PCM)

Projectomschrijving

Duurzaam en comfortabel woning, rekening houdend stroomopwekking voor 2 elektrischer auto’s. Op basis van systeemkeuzeonderzoeken is voor de woning een optimaal bouwkundig/installatietechnisch ontwerp bepaald: hoge isolatiegraad, zonwering, warmteterugwinning, douchewtw, warmtepomp met bodemwarmtewisselaar (bronontwerp – EED), vloerverwarming/ koeling, grijswatersysteem ten behoeve van toiletspoeling, maximaal oppervlak PV/vacuümbuiscollectoren voor gebouwgebonden installaties en huishoudelijk apparaten, zonneboiler, energieopslag PV-panelen in accu’s.

Wooncomplex Limmer Linten

Wooncomplex Limmer Linten

Opdrachtgever : HSB Ontwikkeling
Projectnaam : Limmer Linten
Projecttype : Woongebouwen en grondgebonden woningen
Locatie : Limmen
Omvang : 9.000 m2
Jaar : 2018
Vakgebieden : Installaties, Bouwfysica, akoestiek
Specialisaties : Systeemkeuze aardgasloos bouwen
Duurzaamheidsspecificatie : Verscherpte EPC-eis

Projectomschrijving

Limmer linten bestaat uit 60 laagbouwwoningen en 2 woonblokken met 37 appartementen. Voor het appartementengebouw is uitgegaan van een aardgasloosconcept met luchtwaterwarmtepompen. Voor de ventilatie in het gebouw is uitgegaan van een natuurlijke toevoer en mechanische afvoersysteem. De woningen/ appartementen zijn voorzien van PV-panelen op het dak.

Osdorpplein Blok C

Osdorpplein Blok C

Opdrachtgever : Ontwikkelingen Combinatie Nieuw West (LEBO/Latei)
Projectnaam : Osdorpplein Blok C
Projecttype : Woontorens, commerciële plint en parkeergarage
Locatie : Amsterdam
Omvang : 29.350 m2
Jaar : 2016-2019
Vakgebieden : Installaties E/W, Bouwfysica, Akoestiek
Specialisaties : Sprinkler, gelijkwaardige oplossingen brandveiligheid, EPA, subsidie
Duurzaamheidsspecificatie : Verscherpte EPC-eis, GPR

Projectomschrijving

Het project is in BIM uitgewerkt.
Blok C is een gebouw bestaande uit 12 bouwlagen met 176 appartementen verdeeld over 3 woonblokken, winkelfuncties, commerciële ruimtes en een parkeergarage over 3 lagen. De appartementen zijn aangesloten op stadverwarming met laagtemperatuurverwarming. Voor de ventilatie in het gebouw is uitgegaan van een natuurlijke toevoer en mechanische afvoersysteem. Op het dak liggen PV-panelen ten behoeve van de appartementen. Voor de parkeergarage is gezien de brandcompartimentsgrootte, de aanwezige gebruiksfuncties en de toekomstige opschaling naar elektrische auto’s, gekozen voor een sprinklersysteem. De commerciële plint wordt casco opgeleverd, waarvoor eveneens gekozen is voor een basissprinklernetwerk.